OÁZA je místem pro setkávání občanů v rámci informačních, kulturních, vzdělávacích a volnočasových aktivit. OÁZA je platformou, kde se  propojují  činnosti zájmových spolků, organizací a firem působících na území katastru Dolních Počernic.

Do pěti let (tj. do roku 2025) kromě profesionalizace stávajících akcí vytvořit:

  • ​Komunitní centrum pro seniory – kdy by byl vytvořen prostor pro formální i neformální setkávání a aktivity seniorů a zajišťovat aktivity, které budou zahrnovat kulturní, vzdělávací, tvořivé a rukodělné, pohybově-relaxační, mezigenerační a osvětově-informační aktivity a aktivity na udržování tradic (investiční i neinvestiční část projektu).
  • Komunitní zahradu – kdy by byl vytvořen prostor pro formální i neformální volnočasové aktivity všech věkových kohort obyvatelstva MČ Dolní Počernice a byly by zde organizovány aktivity typu: péče o komunitní prostor, letní kino, malá scéna pro menší koncerty, letní scéna pro divadelní představení a scéna pro děti, (investiční i neinvestiční část projektu).
  • Dětský klub – kdy by byl vytvořen prostor pro smysluplné využití času dětí a mládeže, kteří nechodí do školní družiny v místní základní škole. Tyto děti a teenageři mají k dispozici vychovatele, který jim nabízí atraktivní aktivity (setkání se zajímavými osobnostmi, turnaje v netradičních sportech atd.). Dále klub nabízí prostor pro setkávání a aktivity maminek s dětmi. (investiční i neinvestiční část projektu).

Kam míříme

Zkvalitnit společenský život všech obyvatel MČ Praha 9 – Dolní Počernice a vytvořit atmosféru sounáležitosti mezi všemi obyvateli obce a zajistit jejich zdravý a aktivní způsob života. Je v zájmu obce, aby všichni obyvatelé cítili sounáležitost s hodnotami a historií obce a byli aktivní, zdraví a radostní.

Náš cíl

​Vytvořit prostor pro přirozené splynutí a soužití stávajících obyvatel a nových spoluobčanů.

Zabezpečit aktivitu všech věkových a sociálních vrstev obyvatel MČ Praha 9 – Dolní Počernice  prostřednictvím kulturních, vzdělávacích a volnočasových aktivit.

Propojit zájmové spolky, organizace a firmy s cílem větší profesionalizace organizování kultury v MČ Praha 9 – Dolní Počernice